Dokumentärer

 
En man kom från Texas
 
I 20 år satt Rikard Viking Flinga i Texas hårdaste fängelser, dömd för mord. I 13 år satt han isolerad därför att han efter två knivslagsmål betraktades som våldsam och farlig. Rikard Viking Flinga är svensk medborgare men har aldrig varit i Sverige och av språket förstår han bara några få ord. I början av mars 2000 kom han för första gången till det land han är medborgare i för att börja ett nytt liv. Vad hände sedan?
 
Mitt betyg: 3,5 av 5.
 
 
 
Kriminalarkivet: Åmselemorden
 
1988 hittas tre personer, alla tillhörande samma familj, brutalt mördade i västerbottniska Åmsele. Morden tycks till en början helt oförklarliga men snart får polisen upp spåren till såväl motiv som misstänkta, båda lika märkliga och skrämmande.
 
Mitt betyg: 3,5 av 5.
 
 
 
Vad hände med Sjögren?
 
Dokumentär i två avsnitt om lantbrukaren Sven Sjögrens försvinnande. Han försvann spårlöst från sin gård i Lummelunda på Gotland 1972.
 
Mitt betyg: 3 av 5.
 
 
 
Kalla Fakta: Frimurarnas hemlighet
 
Runt 400 personer inom det svenska rättssamhället är medlemmar i Frimurarorden. Många av dem möts i landets domstolar. Kalla fakta har kommit över Ordens interna dokument som avslöjar starka lojalitetsband mellan medlemmarna. En stickprovsundersökning som redaktionen gjort visar att hundratals rättegångar avgjorts av minst två domare, åklagare och advokater som är frimurarbröder.
 
Mitt betyg: 3 av 5.