Kloka ord

Det svåra i mänskliga relationer

är inte samtalen mellan människorna,

utan den inre dialogen.


Upgrade Your Email - Click here!