Kloka ord

När man drabbas av en stor olycka bör ens första tanke gälla hur många man undgått.

Samuel Johnson