2017...

...ännu ett år att summera.
Året bjöd på både positiva och negativa händelser och det är väl så livet är.
Allt är inte rosenrött och fantastiskt även fast man skulle önska det.
Nu får vi hoppas att 2018 blir ett riktigt bra år.
Jag och L önskar Er ett riktigt Gott Nytt År och var rädda om Er och varandra.