Att det saknas...

...uppdatering i bloggen den här gången beror inte på mig utan på blogg.se, sidan har strulat flera dagar.
Får bli ett inlägg med bilder av den senaste veckan.